ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
http://goswinging.blogspot.gr


BIΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΗΔΟΝΙΣΜΟΥ
http://speciallibrary-angmimik.blogspot.gr


Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
http://swinginginthegreekpress.blogspot.gr


• Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
http://logokrisiatipos.blogspot,gr


ΓΥΜΝΟΚΡΑΤ
IΑ-ΗΔΟΝΙΣΜΟΣ
http://pannonicus.tumblr.com


ΓΥΜΝΟΚΡΑΤ
IΑ-ΗΔΟΝΙΣΜΟΣ
http://gymnismosgreece.blogspot.gr


• Ο ΓΥΜΝΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΗΔΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
http://gimnokratikosidonismos.blogspot.gr


ALTERNATIVE LIFESTYLES IN THE MEDIA
http://swingingmedia.blogspot.grALTERNATIVE LIFESTYLES IN THE MOVIES
http://tainieszevgarion.blogspot.grLIBERTINISM-HEDONISM
http://hellasswingers.tumblr.com


ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
http://goswinging.blogspot.gr


BIΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΗΔΟΝΙΣΜΟΥ
http://speciallibrary-angmimik.blogspot.gr


Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
http://swinginginthegreekpress.blogspot.gr


• Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
http://logokrisiatipos.blogspot,gr


ΓΥΜΝΟΚΡΑΤ
IΑ-ΗΔΟΝΙΣΜΟΣ
http://pannonicus.tumblr.com


ΓΥΜΝΟΚΡΑΤ
IΑ-ΗΔΟΝΙΣΜΟΣ
http://gymnismosgreece.blogspot.gr


• Ο ΓΥΜΝΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΗΔΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
http://gimnokratikosidonismos.blogspot.gr


ALTERNATIVE LIFESTYLES IN THE MEDIA
http://swingingmedia.blogspot.grALTERNATIVE LIFESTYLES IN THE MOVIES
http://tainieszevgarion.blogspot.grLIBERTINISM-HEDONISM
http://hellasswingers.tumblr.com

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

DEUTSCHE WELLE: Berliners take sex outdoors in the summer

LiFO: Sexual Revolution in the '60s (περιέχει γυμνό)

LiFO: Greek Erotica: Αγκίστρι (1976)

LiFO: "Πώς να σκεπτόμαστε περισσότερο το σεξ"

LiFO: Οι ηθοποιοί του Nymphomaniac τη στιγμή του οργασμού